Ασφαλιστικά Νέα

Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» («Εγγυητικό») είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν.3867/2010.

Το απαραίτητο, για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού, κεφάλαιο συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία ορίζεται μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσοστό έως 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέλη του Εγγυητικού, και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής. Η εισφορά εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους.

Διατήρηση χαρτοφυλακίου ζωής

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας αναστέλλεται η είσπραξη ασφαλίστρων και η καταβολή ασφαλισμάτων, καθώς και κάθε υφιστάμενη και μελλοντική εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής. Το διάστημα της αναστολής ορίζεται από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας έως και την ημερομηνία παραλαβής του χαρτοφυλακίου ζωής από την ανάδοχη ασφαλιστική εταιρία ή έως την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αποζημίωσης. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβαστεί, ο ανάδοχος διεκπεραιώνει την είσπραξη των ασφαλίστρων και την καταβολή των ασφαλισμάτων που προέκυψαν πριν και κατά το διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας έως και την ημερομηνία της παραλαβής του χαρτοφυλακίου ζωής.

Μεταφορά χαρτοφυλακίου

Ο ρόλος του Εγγυητικού ενεργοποιείται με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Το Εγγυητικό προχωράει σε απογραφή των ασφαλισμένων και αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ζωής και της σχετικής ασφαλιστικής τοποθέτησης. Παράλληλα ξεκινάει η διαδικασία εύρεσης αναδόχου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι αφού μελετήσουν τα στοιχεία που θέτει στη διάθεση τους το Εγγυητικό καταθέτουν τις προτάσεις τους, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών. Το Εγγυητικό αξιολογεί την κάθε πρόταση και τους όρους αυτών και επιλέγει την καλύτερη προσφορά με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, η οποία εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαδικασία αποζημιώσεων

Εφόσον η διαδικασία εύρεσης αναδόχου παρέλθει άκαρπη ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων. Το ποσό της απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε συμβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών (εκκρεμών ή πληρωτέων) κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αν υπάρξουν συμβόλαια, των οποίων τα τεχνικά σημειώματα ή οι όροι παραβιάζουν την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία ή αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον, το Εγγυητικό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές των όρων αυτών των συμβολαίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδω : http://www.pligf.gr/

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

  • Εταιρία: Insurance4You

  • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

  • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

  • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

  • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!